Verzekering

Verzekering

 

De club heeft een verzekering tegen sportongevallen bij Ethias.

 

Klik hier om de standaardwaarborgen van deze polis te raadplegen.

 

Klik hier voor de folder met de Algemene Voorwaarden.

 

 

Wat te doen bij een sportongeval ?

 

Een vooringevuld aangifteformulier kun je hier downloaden.

 

  • Vul het aangifteformulier in en laat het ondertekenen door een bestuurslid.

 

  • Laat het formulier verder aanvullen door een arts

 

  • Stuur het formulier samen met eventuele bewijstukken van onkosten naar Ethias (zie adres op het formulier). De verdere afhandeling wordt door Ethias rechtstreeks met het slachtoffer geregeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelmomenten

 

Iedere vrijdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur, het ganse jaar door.

 

Enkel van 20u tot 21u op de volgende vrijdagen :

20/10, 17/11, 01/12, 19/01, 26/01, 09/03, 23/03, 06/04

 

Geen badminton op 23/02.

 

Importeer onze google agenda : info@badmintonclubzwalm.be.